Teknik Yardım

Feed BuMudur sisteminin iki aşamalı çıktısı mevcuttur. Birinci aşama xml veya json dosyalarının adreslerini almak. İkinci aşama xml veya json dosyasını indirmek. İlk aşama eğer zaten dosyanın nerede olduğunu biliyorsanız, size verilen bir linkle hareket ediyorsanız atlanabilir. Atlanmadığı durumlar için bilinmesi gereken her istek &auth=... parametresi taşımak zorundadır. Bu anahtar bir kullanıcıya veya bir affiliate networke ait olabilir. Affiliate Network anahtarları çoklu kullanılabilir. Eğer istekte bulunulan mağazaya istekte gönderilen anahtar izinliyse sistem çalışır yoksa hata döner. Sonraki aşama ise xml link isteğinin sonucunda gelen xml dosyasının indirilmesidir. Bu aşamada internet gezgin programı (browser) kullanıyorsanız eğer &limit= parametresinin küçük olmasına özen göstermelisiniz. Farklı yöntemler için &page= parametresiyle sayfalama yaparak daha hızlı gösterim elde edilebilir.

Nasıl Feed BuMudur'a İstek Gönderebilirsiniz!

dp{nth} ve dvp{nth} yapısıyla xml urlsine en fazla 5 adet dinamik parametre ve değer çifti gönderebilirsiniz.

Örnek:
"&dp1=aff_sub&dvp1=aff_sub_value&dp2=another_param=&dvp2=another_param_value"


Yasaklı sistem parametreleri: 
action, auth, xdb, domain, day, limit, page, realtime, cdn, multidomain, limitfull, xmltype, partner, parameters, categories, keywords, brands. 
Bu parametreleri kullanırsanız sistem ürün linklere eklemez.

Post Request:
Dinamik olarak link üretmek isterseniz eğer aşağıdaki jQuery kütüphane örneğini model alabilirsiniz. Ajax isteğindeki parametre 
isimlerini değiştirmemelisiniz.

<script type="text/javascript">
  
  /***************************************************************************************/
  /* Xml isteği gönderirken kullanacağınız örnek istek.                 */
  /***************************************************************************************/
  
  var parameters={
    partner:"", // eğer affiliate networkseniz veya networke dahil bir siteyse partner bilgisi
    userid:,   // size özel değerdir
    auth:"",   // size özel değerdir  
    store:"samplestore.com.tr",    // sistemde size kayıtlı mağazanın alan adı. http ve www. ve sub domain olmadan!
    dp1:"aff_id", // dinamik olarak göndermek istediğiniz parametre örnek olarak aff_id gönderildi
    dvp1:"9292", // dp1 dinamik parametreye atanan değer. Bu şekilde 5 parametre çifti gönderebilirsiniz.
    limit:10000, // Max değer 25000 ne kadar ürünü çekerseniz yüklemesi o kadar uzun sürer.
    format:'xml' // xml veya json formatlarından birini girmelisiniz.
  };
  
  var requestUrlUser="http://www.bumudur.com/ajaxf/userlinkxml/";
  var requestUrlAffiliate="http://www.bumudur.com/ajaxf/linkxml/";
  
  $.ajax({
    url: requestUrlUser, // yukarıdaki requestUrlUser veya requestUrlAffiliate linklerinden size uygun olanı seçin. 
    data : parameters,
    dataType: "json",
    type: "POST",
    cache:false,
    async:true,
    success: function (data) {
      if(data.result){
        // json array sonucuna data.result değişkeninde bulabilirsiniz.
      }
    }
  });
  
  Başarıyla dönen Json Array;
  {
    "status":true,
    "total":870,
    "pages":1,
    "links": // xml linkleri size toplam ürün sayısı ve girdiğiniz limit değerine göre sayfalanmış olarak döner.
      [
      "http://feed.bumudur.com/cgi-bin/xml.py?action=get_products&xdb=1&page=1&limit=10000&domain=gant.com&dp1=aff_id&dvp1=9292&auth=b57bd6f4d71c0ae706f8448c08e44b2d"
      ]
  }
  Hatalı dönen Json Array;
  {
    "status":false,
    "msq":["Hata tanım ve açıklaması","array olarak birden çok hata dönebilir."]
  }
</script>

Doğrudan Ürün Besleme Linki Nasıl Oluşturulur?

Eğer post yöntemiyle xml linki oluşturmak istemezseniz: Aşağıdaki link yapılarına bağlı kalarak feed bumudur ürün beslemelerine 
kendiniz link hazırlayabilirsiniz.

Örnek:

http://feed.bumudur.com/cgi-bin/xml.py?action=get_products_xml&xdb=1&page=1&limit=27&domain=lacoste.com.tr&dp1=aff_id&dvp1=9292&auth=b57bd6f4d71c0ae706f8448c08e44b2d

http://feed.bumudur.com/cgi-bin/xml.py ===> Ürün beslemesi alacağınız url
&action=                ===> action ile sistemden almak istediğiniz dosya türünü belirtebilirsiniz. 
                       {get_products; varsayılan dosya türü xml}
                       {get_products_xml; dosya türü xml}
                       {get_products_json; dosya türü json}
&xdb=                  ===> sistemin alt yapısında kullanılan parametredi varsayılan 1 dir. İleri versiyonlar için rezerve edilmiştir.
&page=                 ===> eğer &limit değeri toplam ürün sayısından azsa &page yardımıyla sayfalama yapabilirsiniz.
&limit=                 ===> bir dosyada gösterilecek en fazla ürün sayısıdır. Maks=25000
&domain=                ===> mağazanın alan adıdır. sisteme kayıtlı tüm mağazalar subdomain olmadan belirtilir. Örn: lacoste.com.tr
&dp1=                  ===> xml çıktısında mağazanın ürün linklerine dinamik eklemek istediğiniz parametredir. dp2,dp3,dp4,dp5 toplam 
                       5 adet dinamik parametre tanımlayabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken yukarıda belitilen sistem yasaklı
                       parametrelerini göndermemek gerekir.Aksi taktirde parametre düşürülür.
&dvp1=                 ===> &dp1 parametresi için mağaza ürün linkine yazılacak değerdir. Nasıl gönderilirse sisteme, hiçbir değişiklik 
                       yapılmadan ürün linkinin sonuna eklenir. Aynı şekilde dvp2,..dvp5 gönderilen parametre kadar değer olabilir.
&auth=                 ===> kullanıcı anahtarıdır. profilim sayfanızdan veya üye girişi yaptıktan sonra üst menüdeki token menüsünden 
                       kolaylıkla temin edilebilir. Tüm yetkilendirmeler bu anahtara göre yapılır. Eğer yetkiniz olmayan bir istek 
                       gönderirseniz hatalarda size belirtilir. Mağaza abonelikleri ve sistem özellikleri bu anahtara bağlıdır.
IP: 172.70.38.245 & Page rendered in 0.1264 seconds. & Used memory is 12.58MB. &